Meer uren teamcross MCC Holland zaterdag 28 oktober 2023

A. 1u. 15min Teamcross 50cc 2 rijders per team
B. 1,5uur 65 cc en 85 cc 2 rijders/team
C. 2,5-uur Open klasse (vanaf 125cc) 2 of 3rijders/team

De 65cc en 85cc rijden samen, maar worden apart geklasseerd. Als een team uit één 65 en één 85 bestaat, dan rijden zij in de 85cc klasse.
We kunnen maximaal 30 teams per wedstrijd hebben! De kosten zijn 15 euro per rijder. Gewoon 's ochtends aan de inschrijftafel.
Even voor alle duidelijkheid, met 'Open klasse' wordt bedoeld alle solo motoren van 125cc en hoger, of elektrisch.

Tijdschema 28 oktober (o.v.):

Prijsuitreiking 17:15u.

Aanvullende regels t.b.v. teamcross:

  • Een team bestaat uit 2 rijders, of 3 rijders voor de 'open klasse'.
  • De teamleden rijden met hetzelfde rijnummer op de voornummerplaat. Met een beetje plak of knipwerk is dat wel te doen. Dit voor herkenbaarheid door publiek en baancommisarissen.
  • Een team rijdt met één transponder. Deze dient van motor gewisseld te worden in de daarvoor beschikbare vakken.
  • Het is aan het team zelf om duidelijke afspraken te maken wanneer er gewisseld moet worden en hoe dit aangegeven wordt.
  • Eén helper per team is toegestaan voor aangeven van wisseltijd en overzetten van de transponder.
  • In het wisselvak dient stapvoets gereden te worden (eerste versnelling!)
  • Er wordt gestart met een zgn 'Le-Mans' start. De eerste rijder loopt (op vlagsignaal) en de 2e rijder houdt de motor van de 1e rijder vast met de motor uit! De 1e rijder dient zelf de motor te starten!

met sportieve groet,
bestuur en medewerkers MCC Holland.