MCCHOLLAND 2001 - super mini
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Yoery de Pee 7 55 &nbsp 60 60 60 55 60 60 60 60 57 60 60 60 55 57 60 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 996 717
2 Jordy van`t Hof 18 60 60 55 52 57 57 55 55 53 53 55 55 57 57 60 60 &nbsp &nbsp 57 53 57 60 1128 697
3 Nicky van Wordragen 10 57 53 57 57 55 60 50 52 55 55 60 57 &nbsp &nbsp 57 55 47 53 &nbsp 57 60 57 1054 689
4 Shirley Verkade 3 49 55 53 53 53 53 57 57 57 57 &nbsp &nbsp 49 55 51 &nbsp 57 60 60 60 55 55 1046 685
5 Bobby Zundorf x 52 57 52 55 &nbsp &nbsp 53 53 52 52 &nbsp &nbsp 55 53 &nbsp &nbsp 55 55 53 55 52 53 857 649
6 Djarno v/d Mispel 2 51 52 &nbsp 51 50 50 47 48 48 48 53 53 53 52 53 53 52 51 &nbsp 51 51 51 1018 625
7 Dennis van Wordragen 5 48 50 48 48 49 49 48 47 50 50 49 50 &nbsp &nbsp 52 52 53 52 55 52 53 52 1007 621
8 Kelly de Leeuw 40 53 &nbsp 51 50 52 52 52 49 51 51 50 &nbsp 52 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 49 49 48 810 615
9 Maichael de Groot 17 50 51 50 49 51 51 51 50 49 49 52 52 50 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 48 &nbsp &nbsp 803 608
10 Renzo v/d Hoek 11 &nbsp 49 49 47 48 48 45 45 47 47 51 51 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 46 48 49 820 590
11 Stefano v/d Bragt 4 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 48 48 48 50 50 &nbsp &nbsp 47 45 46 47 476 476
12 Jessie Neeleman 6 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 47 &nbsp &nbsp 46 46 48 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 47 47 46 472 472
13 Tim v/d Molen 1 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 47 47 49 48 46 46 43 44 44 461 461
14 Danny Vijfwinkel 15 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 51 &nbsp 47 45 44 45 45 326 326
15 Patrick vd Eijk 71x &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 50 51 50 50 50 302 302
16 Jeffrey Schouten 66 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 46 45 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 281 281
17 Soraya Sietsema 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 48 49 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 193 193
18 Roy Oskam 16 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 45 44 42 &nbsp &nbsp 177 177
19 Jacqueliene v/d Laan 1ex 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 135 135
20 Alejandro Durieux 71 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 100 100

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - 65 cc
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Frank de Bruin 20 52 57 &nbsp &nbsp 55 60 60 60 60 60 57 &nbsp 57 60 55 60 57 57 53 57 55 53 1085 705
2 Danny v/d Stam 71 &nbsp &nbsp 57 60 57 57 57 57 57 53 &nbsp &nbsp 60 57 60 57 55 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 799 691
3 Sidney v Griensven 16 53 52 60 52 60 55 55 55 55 55 55 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 55 53 55 887 677
4 Perry Vink 7 51 50 53 53 53 53 53 52 52 52 &nbsp &nbsp 55 55 57 55 &nbsp &nbsp 57 53 57 57 968 658
5 Roy Smit 6 50 51 52 55 52 51 52 53 51 51 53 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 732 631
6 Barend Boender 5 &nbsp &nbsp 50 50 51 52 50 51 50 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 52 52 52 51 49 50 51 814 615
7 Richard Hoogendonk 8 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 50 49 49 &nbsp &nbsp 52 52 53 52 52 51 51 51 50 50 48 48 808 614
8 Rocky v/d Laan 72 48 48 51 51 &nbsp &nbsp 51 50 &nbsp &nbsp 51 53 52 53 51 53 &nbsp &nbsp 48 48 &nbsp &nbsp 708 612
9 Nick van Rees 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 55 60 60 60 475 475
10 Johan Schouten 99 57 55 55 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 334 334
11 Remco van Vessem 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 52 49 307 307
12 Alessio Novello 1 55 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 52 211 211
13 Yoeri de Pee x &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 51 49 50 199 199
14 Tommy Sentges 37ex 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 120 120
15 Ferdy Kruithof 45ex 49 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 98 98
16 Alejantro Durieux 71x &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 49

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - 85cc klein
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Nico Boere 11 57 60 60 60 60 60 60 60 60 &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 60 60 60 60 1017 720
2 Jeffrey Meurs 55 60 57 55 57 57 57 57 57 57 60 57 57 60 60 &nbsp &nbsp 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 922 696
3 Maikel Verkade 151 55 55 53 46 55 55 52 53 55 53 &nbsp &nbsp 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp 53 55 53 53 53 913 656
4 Tommy Sentges 37 &nbsp &nbsp 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 57 55 53 &nbsp 55 &nbsp &nbsp 53 51 53 57 55 55 654 654
5 Jeffrey v Griensven 43 53 52 52 55 53 53 55 55 52 55 52 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 &nbsp 52 &nbsp &nbsp 795 639
6 Don Stolk 31 51 53 51 53 52 52 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 60 49 49 52 51 &nbsp &nbsp 683 634
7 Remco Vervaet 41 49 50 49 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 52 51 49 55 53 60 53 50 48 49 49 52 50 917 624
8 Alessio Novello x &nbsp &nbsp 48 52 &nbsp &nbsp 51 52 50 51 50 51 &nbsp &nbsp 53 57 51 50 51 50 51 51 819 621
9 Kevin Hom 9 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51 50 51 51 47 49 50 53 52 52 52 47 47 50 48 50 52 903 615
10 Danielle Raats 44 50 51 47 51 50 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 51 55 55 48 46 48 47 49 49 799 611
11 Henk van Rees 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 55 57 55 57 57 444 444
12 Alejandro Durieux 71 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 45 47 46 48 48 280 280
13 Roy Verdonk 1 &nbsp &nbsp 45 47 49 &nbsp 49 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 240 240
14 Sidney Vermey 20 52 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 193 193
15 Richard Jonkhof 24 48 49 46 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 193 193
16 Dennis Burger 5 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 49 48 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 193 193
17 Pascal de Bruin 3 &nbsp 48 50 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 146 146
18 Ruben Oosterom 2 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 97 97
19 Thom v/d Ende 16 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
20 Ferdy Kruithof 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - 85cc groot
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Edgar Balvers 12 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 57 57 57 828 714
2 Stefan Noorlander 30 &nbsp &nbsp 51 50 50 53 49 51 52 51 &nbsp 55 60 60 57 57 60 60 52 55 51 55 1029 676
3 Pim Rook 85 &nbsp 55 50 52 51 52 53 55 51 57 60 57 57 53 49 52 &nbsp &nbsp 53 49 &nbsp &nbsp 906 656
4 Mitchel v/d Berg 19 53 50 52 51 57 51 48 53 55 52 55 60 55 55 51 &nbsp 55 53 51 51 50 50 1108 655
5 Jelle Jongman 6 51 53 55 55 53 55 50 50 50 53 57 53 53 57 53 53 &nbsp &nbsp 50 50 49 52 1052 650
6 Pim Knuyt 8 52 51 49 53 55 57 55 52 57 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 46 51 686 640
7 Johan Grommen 23 49 49 53 &nbsp &nbsp &nbsp 51 49 53 &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 52 51 57 55 &nbsp &nbsp 47 48 718 623
8 Pascal de Bruin 3 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 50 52 48 &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 55 53 57 &nbsp &nbsp 52 &nbsp 524 524
9 Rob Lagerwerf 14 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 50 51 51 47 47 45 46 482 482
10 Roy Verdonk 1 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 49 48 48 49 346 346
11 Erik den Toom 4 50 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 52 44 45 298 298
12 Ritchie Grootveld 50 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 291 291
13 Bob Kreder 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 49 &nbsp &nbsp 49 49 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 249 249
14 Jeffrey Meurs 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 60 60 240 240
15 Gerjo de Bruin 4ex 55 57 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 226 226
16 Danny v/d Stam 20 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 &nbsp 53 47 148 148
17 Jeffrey v. Griensven 43 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 53 108 108
18 Gert Jan Wolswijk 21 &nbsp &nbsp 48 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 97 97

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - 125cc jun
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Glenn Jansen 24 &nbsp &nbsp 60 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 &nbsp &nbsp 824 720
2 Mark Spek 21 48 60 50 49 60 55 60 60 60 57 &nbsp &nbsp 57 51 &nbsp 55 57 57 &nbsp &nbsp 57 60 953 700
3 Paul Spek 10 55 55 57 60 57 60 57 57 57 55 &nbsp &nbsp 53 55 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 57 909 691
4 Johan Breedijk 37 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 52 55 53 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 55 55 57 55 55 719 667
5 Rico Fransen 8 53 53 53 51 55 52 51 51 51 51 &nbsp &nbsp 55 57 55 53 53 52 53 55 53 53 1060 648
6 Rob Baak 42 47 43 51 46 51 53 52 53 53 52 48 50 49 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 52 51 908 625
7 Jan Baak 33 50 51 47 50 50 50 50 45 45 &nbsp &nbsp 52 50 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 590 590
8 Martijn Baak 22 &nbsp &nbsp 41 42 49 49 &nbsp &nbsp 48 49 49 51 48 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 45 568 568
9 Jaap Derks 63 42 44 36 37 47 45 44 46 &nbsp &nbsp 44 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 &nbsp 48 51 51 49 678 563
10 Marco de Leeuw 14 51 50 42 41 48 48 46 48 44 47 &nbsp &nbsp 47 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 561 561
11 Wilco Vink 112 45 46 39 38 46 47 43 43 &nbsp 46 45 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 50 &nbsp &nbsp 48 48 679 559
12 Royce Jongman 6 41 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 42 45 46 &nbsp &nbsp 47 53 52 &nbsp &nbsp 51 49 &nbsp 46 517 517
13 Richard Bok 35 &nbsp &nbsp 55 53 53 51 55 55 &nbsp &nbsp 55 55 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 483 483
14 Sebastian Peyer 20 &nbsp 48 &nbsp 43 &nbsp &nbsp 48 49 43 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 51 50 51 50 &nbsp &nbsp &nbsp 482 482
15 Linda Buying 94 &nbsp &nbsp 46 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 50 51 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp 50 52 448 448
16 Michel van Dijk 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 42 47 &nbsp 52 49 52 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 341 341
17 Rob Kreder 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 49 46 49 47 48 &nbsp 43 330 330
18 Rick Peters 51 &nbsp &nbsp 52 57 52 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 53 &nbsp &nbsp 328 328
19 Gerjo de Bruin 12 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 &nbsp 47 &nbsp 49 50 45 50 291 291
20 Auke de Ruiter 31 44 &nbsp 45 36 &nbsp &nbsp 49 50 &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 274 274
21 Marco de Jong 13 43 42 40 39 45 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 255 255
22 Jeffrey de Bruin 1x 52 52 48 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 248 248
23 Gerard Koolen 38 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 39 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 47 233 233
24 Albert Moonen 112x 46 47 43 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 230 230
25 Sander Olie 127 &nbsp &nbsp 49 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 209 209
26 Gerco Beuzekom 76 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 47 41 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 181 181
27 Frans Leiva 26 &nbsp &nbsp 38 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 133 133
28 Boas Oosterom 5 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 42 44 40 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 126 126
29 Mark Meyndert 86 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 114 114
30 Nico Vermulm (7) 49 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 98 98
31 Danny Kreder 2 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 96 96
32 Pim Rook 61 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 44 91 91
33 Michiel Vink 7 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 91 91
34 Patrick Blom 131 &nbsp &nbsp 44 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 88 88
35 Arno Graveland 23 &nbsp &nbsp 37 40 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 77 77
36 Michael Bagijn 3 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 53
37 Erik de Blois 32 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
38 Raymond Vos 30 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - 250+500 jun
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Jan Noordzij 16 &nbsp 45 45 52 53 60 57 57 55 57 60 60 60 60 60 60 60 60 &nbsp &nbsp 60 60 1081 717
2 Hans van Aalst 57 57 55 57 53 60 57 55 55 52 47 57 57 53 51 57 55 53 55 53 55 55 57 1206 679
3 Ronald Fransen 65 48 49 55 57 &nbsp &nbsp 53 49 57 55 &nbsp 50 &nbsp 57 55 53 55 57 &nbsp &nbsp 53 46 849 657
4 Dennis van Teffelen 10 45 52 53 55 55 52 51 52 47 50 53 53 55 55 &nbsp &nbsp 57 52 55 60 &nbsp &nbsp 952 655
5 Rob Boesberg 19 55 53 47 51 57 55 52 53 &nbsp &nbsp 55 55 47 47 50 52 52 45 57 53 52 55 1043 652
6 Ad v Koeveringe 4 52 57 49 50 50 53 49 51 50 49 &nbsp &nbsp 48 50 51 51 47 48 51 50 46 50 1002 616
7 Jan Raats 33 &nbsp &nbsp 46 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 52 52 48 49 50 42 49 49 49 47 51 684 596
8 Alfred Maayen 55 50 48 48 48 49 51 48 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 43 46 48 51 49 49 675 586
9 Erwin van Vliet 7 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 57 49 53 60 57 &nbsp &nbsp 555 555
10 Remco v/d Stam 17 &nbsp &nbsp 52 &nbsp &nbsp &nbsp 47 48 51 52 &nbsp &nbsp 57 53 52 &nbsp &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp 462 462
11 Marcel Durieux 14 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 50 49 46 52 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp 57 52 458 458
12 Ramon Bijland 22 51 51 &nbsp &nbsp 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 47 51 52 &nbsp &nbsp 50 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 447 447
13 Hans Veldthuizen 32 &nbsp &nbsp &nbsp 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 45 50 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 &nbsp &nbsp &nbsp 48 47 378 378
14 Flip kleyn v Willigen 39 &nbsp &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 47 52 52 51 53 351 351
15 Rene Dingeldein 69 49 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 48 286 286
16 Jarno v/d Linden 25 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 240 240
17 Johan van Barlingen 23 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 45 45 &nbsp 47 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 227 227
18 Vito Timmermans 1 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 49 &nbsp &nbsp 48 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 197 197
19 Gerrit Koornwinder 71 46 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 184 184
20 Henk Rensen 37 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 149 149
21 Dennis de Jong 74 47 50 &nbsp &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 148 148
22 Richard v/d Steen 8 &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 146 146
23 Andre Bergwerf 67 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp 44 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 144 144
24 Patrick Groot 85 &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 120 120
25 Ramon Werner 89 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51
26 Jan van Gyzen 28 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
27 Lars Cramm 29 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - superklassen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Peter Mullenberg 37 60 53 60 60 60 60 60 60 &nbsp &nbsp 60 60 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 713 713
2 Pascal Brons 18 57 57 57 57 57 57 57 57 &nbsp &nbsp 57 57 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 57 57 60 915 687
3 John Steenbergen 34 49 49 55 55 55 55 53 53 &nbsp 57 55 53 &nbsp &nbsp 57 57 53 53 55 53 52 57 1026 664
4 Onno Hoogendonk 7 45 44 49 51 52 51 48 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 55 49 48 47 48 49 50 789 605
5 Fronno Koning 4 39 42 47 50 50 49 47 47 50 49 46 49 51 51 55 53 47 49 &nbsp 46 &nbsp 48 965 604
6 Mario den Hertog 74 43 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 &nbsp &nbsp 53 53 60 60 57 57 53 55 &nbsp &nbsp 598 598
7 Adrie Vonk 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 50 49 48 52 48 48 48 &nbsp &nbsp 52 &nbsp 48 50 46 47 50 49 736 595
8 Gerard Oskam 171 48 45 53 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 48 50 &nbsp &nbsp 554 554
9 Arie Boekee 62 40 43 48 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 50 49 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 484 484
10 Gerard Zundorf 109 55 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp 55 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp 465 465
11 Ramon van Mill 66 52 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 53 53 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 430 430
12 Ronald Buying 22 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 49 55 52 52 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 51 412 412
13 Mark Reym 8 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 49 53 52 307 307
14 Andre ver Winden 25 42 46 52 48 &nbsp &nbsp 51 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 290 290
15 Coen van Haut 68 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 &nbsp &nbsp 60 55 283 283
16 Dennis v/d Eng 64 41 &nbsp 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 &nbsp 50 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 241 241
17 Marco Neeleman 6 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45 45 &nbsp &nbsp 232 232
18 Hennie Thrubentòrffen 5 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 55 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 212 212
19 Frits van Haut 85 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 55 53 212 212
20 Mike Kennedy 134 47 48 &nbsp &nbsp 53 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 201 201
21 Hendrik Gerlag 28 53 55 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 &nbsp &nbsp &nbsp 157 157
22 Michel van Dooren 100 &nbsp &nbsp 50 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 154 154
23 Erik Hoorn 47 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 &nbsp 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 139 139
24 Rene Bijland 3 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 52 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 104 104
25 Johan Lever 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 51 &nbsp &nbsp 101 101
26 Albert v/d Veld 56 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 51 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 101 101
27 Sander Dukker 36 50 47 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 97 97
28 Ruud Droog 9 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 44
29 Henk Lever 64L &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
30 Vito Timmermans &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

MCCHOLLAND 2001 - veteranen
Er zijn 22 uitslagen. Hiervan zijn de 12 beste uitslagen tellend voor de eindstand

PL Naam Startnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bruto Netto
1 Fred v Wordragen 10 52 49 60 60 60 55 &nbsp &nbsp 60 60 60 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 60 60 60 60 52 &nbsp 868 715
2 Eugene de Wit 3 57 60 &nbsp &nbsp 57 60 57 55 55 57 55 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 57 &nbsp 57 57 60 60 861 696
3 Hans Akkerman 5 60 53 57 53 &nbsp &nbsp 60 57 57 44 57 55 60 60 &nbsp &nbsp 55 57 52 51 53 49 990 688
4 Ton v/d Mispel 8 53 48 51 &nbsp 53 &nbsp 55 60 52 53 52 52 57 57 60 60 52 55 51 50 49 55 1075 670
5 Piet Steenbergen 1 51 55 53 55 52 57 50 52 50 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55 53 57 57 749 649
6 Marcel Oversloot 64 &nbsp &nbsp 52 51 &nbsp &nbsp 53 53 53 55 53 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 53 50 53 55 55 52 741 640
7 Leo Krijgsman 40 48 52 47 50 48 52 49 48 49 51 51 51 55 55 57 57 &nbsp &nbsp 49 49 50 53 1021 634
8 Hans de Jong 17 46 47 &nbsp &nbsp 50 51 52 49 51 45 50 47 52 53 &nbsp &nbsp 50 53 47 48 &nbsp &nbsp 791 606
9 Henk Kraayenbos 71 50 51 48 49 51 53 48 47 47 49 48 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 52 51 51 795 605
10 Nico Boeren 77 49 45 49 48 49 49 47 46 46 48 47 48 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 51 48 47 48 50 864 586
11 Gerard Kissing 6 42 42 45 47 47 48 45 45 45 47 46 &nbsp 51 46 55 49 &nbsp &nbsp 43 46 47 48 884 577
12 Hans Noordzij 14 43 43 44 45 &nbsp &nbsp 43 41 42 42 45 46 49 51 52 52 45 48 40 39 44 45 899 566
13 John Knop 23 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 47 44 42 43 43 42 42 46 48 &nbsp 50 &nbsp &nbsp 38 43 45 46 663 541
14 Cas de Vries 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 43 &nbsp 42 43 &nbsp &nbsp 43 44 47 49 51 51 &nbsp &nbsp 39 40 42 44 578 539
15 Gerrit Kreder 41 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 40 &nbsp 40 &nbsp 41 43 &nbsp &nbsp 50 48 46 45 42 41 43 43 522 522
16 Ebrahim Delgandi 99 44 44 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 &nbsp 50 47 53 53 48 49 44 44 &nbsp &nbsp 520 520
17 Ramond Gouma 87 45 50 50 52 55 50 51 51 48 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 502 502
18 Jan Derks 65 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 41 40 &nbsp &nbsp 40 45 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 47 47 45 45 46 47 443 443
19 Thijs Bijland 15 &nbsp &nbsp 46 46 45 &nbsp 46 44 44 46 &nbsp &nbsp 53 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 422 422
20 Adrie Vonk 11 55 57 55 57 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 224 224
21 Eef Kreder 91 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 39 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 46 41 42 &nbsp &nbsp 212 212
22 Eef v Gorcum 63 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 55 51 52 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 207 207
23 Peter Vink 62 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 48 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 46 &nbsp &nbsp &nbsp 144 144
24 Arie Krijgsman 107 47 46 &nbsp &nbsp 46 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 139 139
25 Leo Boender 22 &nbsp &nbsp 43 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 41 41 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 125 125
26 Nico Prins 66 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 49 49 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 98 98
27 Rob Egberts 144 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 50 50
28 Giel Kuystermans 9 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Informatie uitslagen:
1-2 = 31-03-2001
3-4 = 12-05-2001
5-6 = 02-06-2001
7-8 = 09-06-2001
9-10 = 23-07-2001
11-12 = 27-08-2001
13-14 = 11-08-2001
15-16 = 22-09-2001
17-18 = 06-10-2001
19-20 = 03-11-2001
21-22 = 17-11-2001

 

Notitie briefje van Hans en Patrice

@Patrice, Comic sans was de standaard stijl voor de club (boekje vroeger), maar het ziet er niet uit op een android phone. Google font 'Comic new' ziet er beter uit, maar ik krijg het lettertype van het menu niet 'vet'.
Normaal lettertype aangepast naar Arial Narrow, dan past er wat meer op een smal schermpje
De website is geoptimaliseerd voor Google. 
e.e.a. wil ik nog een keer controleren op een appel telefoon.

 

  Wat moet nog gedaan worden:

  Fotoalbum
  Veel links werken niet (oude site)

  de oude doos:
  links naar oude website
  Vawi kreidler artikel met copyrights. Bron genoemd.

   

  JouwWeb vragen:
  - zoekfunctie links naar bestanden die er niet zijn
  - opschonen ongebruikte bestanden
  -

  Bestuur:

  Bij KNMV staat nog postbus vermeld.

  Als ik een video wil uploaden vraagt hij om te upgraden naar "Pro". Maar dat zijn we toch al?